Indseth Transport AS

En troverdig partner innen gasstransport

Vi har et bredt spekter av spesialtilpassede kjøretøy og containere som er designet for å imøtekomme kravene til  luftgassene oksygen, nitrogen og argon.
Vi har også spesialkompetanse og utstyr for frakt av flytende kullsyre og hydrogen.             
Vi i Indseth Transport AS er riktig utstyrt og innehar spisskompetanse til å håndtere transporten sikkert og effektivt. Dette sikrer at hvert eneste transportoppdrag blir gjennomført med høyeste grad av sikkerhet og nøyaktighet.

Våre verdier innenfor transport

Med vårt sterke engasjement for sikkerhet, kvalitet og pålitelighet har vi i Indseth Transport etablert oss som eksperter på transport av flytende gasser og fortsetter å sette bransjestandarden for hvordan denne oppgaven skal utføres.

Trygghet- og sikkerhet

Vi investerer i opplæring og sertifisering av vårt personale. Alle sjåfører og teknikere som er involvert i luftgass-transport gjennomgår grundig opplæring for å håndtere farlige situasjoner og forebygge ulykker. Dette sikrer at de er i stand til å håndtere uforutsette hendelser med ro og kompetanse.

Gode vilkår for ansatte

For å sikre gode arbeidsvilkår, gir vi i Indseth Transport AS konkurransedyktige lønninger og fordeler til våre ansatte. De erkjenner det krevende og ansvarsfulle arbeidet som er forbundet med transport av luftgass og vi kompenserer derfor våre ansatte på en måte som anerkjenner deres faglige kompetanse og erfaring.

Rask og pålitelig

Med et dedikert team og et omfattende nettverk av ressurser, er vi i Indseth Transport i stand til å levere raskt og punktlig transport av luftgasser. 

Vi har et godt etablert rutinesystem som sørger for at alle leveranser blir gjort i tide, uansett hvor krevende oppdragene eller destinasjonene vil være.

Godt miljø og bærekraftighet

Vi har implementert bærekraftige praksiser i alle aspekter av vår virksomhet. Dette inkluderer energieffektivitet i transportprosessene, ruteplanlegging for å minimere drivstofforbruk, og resirkulering og gjenbruk av materialer når det er mulig. 


Om Indseth Transport AS

Selskapet ble grunnlagt av Jan Indseth i 1970. Den gangen hadde selskapet 4-5 biler, og i dag har selskapet over 40 biler. Indseth Transport har totalt 75 ansatte og en årlig omsetning på over 110 millioner i Norge. 
Indseth Transport AS drives av Stein Helge Kaxrud og Ole Petter Indseth.  Indseth Transport har også en egen avdeling i Sverige som drives av Roger Börjesson.
Vi frakter kullsyre CO2, luftgasser, hydrogen og biogass i bulk.

Indseth Transport har innført Transportforbundets bransjestandard «Kvalitet og Miljø på veien» som bygger på ISO 9001 og ISO 14001.
Vi er også medlem i NLF og er tilknyttet TS Forum Norge.
Indseth Transport AS har som formål å levere en fleksibel og kundetilpasset transportløsning for våre oppdragsgivere.
Dette gjør vi blant annet ved å etablere langstiktige samarbeidsrelasjoner med en bevisst og stabil sjåførstab. 
Vi tilbyr konkurransedyktig og driftssikkert utstyr til et forutsigbart kostnadsnivå og er en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner for alle våre kunder.

Sikkerheten til våre ansatte, naboer, leverandører, kunder og omverdenen forøvrig er av ytterste viktighet for Indseth Transport AS.
Vi har systemer som ivaretar dette og de er knyttet opp til våre kunders egne HMS-systemer. Alle sjåfører har sjåførhåndbok for Indseth Transport AS, samt våre kunders sjåførhåndbok. 

Indseth Transport AS har bransjesertifikat; kvalitet og miljø på vei basert på ISO 9001 og ISO 14001 utstedt av Norges lastebileierforbund

Kontakt oss


Stein Helge Kaxrud – Daglig Leder

+47 901 41 676
stein.kaxrud@indseth-transport.no

Ole Petter Indseth – Leder Biogass

+47 901 41 668
ole.petter@indseth-transport.no

Jens Kristian Hjertvik – Transportleder

+47 988 15 684
jens@indseth-transport.no

Aina Greaker – Administrator

+47 472 31 651
aina@indseth-transport.no

Marianne Torsø – Administrator

+47 976 76 027
marianne@indseth-transport.no

 

Åpenhetsloven

Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med loven.

Indseth Transport AS og Åpenhetsloven

Indseth Transport AS arbeider aktivt for å unngå involvering i virksomheter hvor det forkommer brudd på menneskerettighetene. Vi støtter prinsippene i Menneskerettighetserklæringen. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For å sikre samsvar med åpenhetsloven vil vi ta i bruk OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.

En del av strategien vår er at vi alltid kan og skal bli bedre.

Vi ønsker å være en ansvarlig aktør i samfunnet og sørge for at menneskerettighetene følges i alle deler av virksomheten. Vi forventer at våre samarbeidspartnere har samme forpliktelsen.

Skulle det være at det kan være mistanke for brudd på menneskerettighetene og på arbeidsforhold ved våre leverandører og samarbeidspartnere, vil Indseth Transport sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført. Skulle det vise seg større brudd, kan dette medføre tiltak mot samarbeidsavtaler og kontrakter blir vurdert/terminert.

Vi har tatt i bruk House of Control sitt verktøy for å kontinuerlig forbedre oss innen dette temaet. 

For informasjon kontakt oss ved å sende e-post til post@indseth-transport.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.