Bulk gasstransport

Faste kunder gjennom flere tiår

Skjemalagt transport 365 dager - hele året

Vi har skiftordninger som sikrer nok kapasitet til enhver tid, gjennom hele året.
Dette har vi drevet gjennom mange år og opplever positive tilbakemeldinger fra både ansatte og kunder. 

Våre tjenester

Luftgasser

For vår trofaste kunde frakter vi flytende luftgass i hele Norden til bruk i helsesektor, industri og matvareproduksjon.  

Biogass

Vi har spesialisert utstyr for frakt av biogass.

Hydrogen - LH2

Vi har spesialisert oss på frakt av flytende gasser, og leverer flytende hydrogen fra Tyskland til spennende prosjekter i Norge.